នៅស្រុកស្អាងគណបក្សឃុំស្វាយប្រទាល បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


នៅស្រុកស្អាង ព្រឹកថ្ងៃ១៧ មករានេះ គណបក្សឃុំស្វាយប្រទាល បានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ នៅស្នាក់គណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស ៖
*ឯកឧត្តម សារ៉ាក់ ខាន់ អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក
*ឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំ
*លោក ព្រំ ឈឺន អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ៧១២នាក់ ។
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភ អង្គសន្និបាត ថវិកាសរុប ២៤.០០០.០០០ រៀល ។
15965212_1682771398679874_6229831947966888740_n (1)