ស្រុកល្វាឯម គណបក្សឃំុសារិកាកែវ បានប្រារព្ឋសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ


នៅស្រុកល្វាឯម ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមករា នេះ គណបក្សឃំុសារិកាកែវ បានប្រារព្ឋសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ (នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំ) ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស ៖
+ឯ.ឧ ហេង សុខណាង ប្រធានគណ:ពង្រឹងឃុំ
+ឯ.ឧ អ៊ុំ ចន អនុប្រធានទី១គណ:ពង្រឹងឃុំ
+ឯ.ឧ គឹម ស្រេង សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សខេត្ត
+ឯ.ឧ មាស សឿន សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សខេត្ត
+លោក ប៊ុន ផេង ប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុបវត្តមាន ៨០០ នាក់ ។
គណ:អធិបតី បានឧបត្ថម្ភ អង្គសន្និបាត ថវិកាសរុប ២០.១១០.០០០ រៀល ។

15966285_1682715105352170_8087388907647656094_n 15977094_1682714962018851_5350957986265889434_n 15977142_1682714952018852_6197463844991146592_n 16002822_1682715075352173_8814815309829788114_n