ស្រុកមុខកំពូល គណបក្សឃុំស្វាយអំពារបានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ….


ស្រុកមុខកំពូល គណបក្សឃុំស្វាយអំពារបានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស :
-ឯកឧត្តម ឆេង គឹមស៊ុន ប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំស្វាយអំពារ
-លោក ចាន់ រិទ្ធី អនុប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំស្វាយអំពារ
-លោក តាំង ម៉េងលាន ប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុបៈ ១៥៩៣នាក់ស្រី៦៤៧នាក់ ។
កម្មវិធីបាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ខែមករា នេះ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំស្វាយអំពារ៕

15940962_1681590408797973_6087845441735490613_n