ស្រុកមុខកំពូល គណបក្សឃុំព្រែកអញ្ចាញបានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ …..


ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ស្រុកមុខកំពូល គណបក្សឃុំព្រែកអញ្ចាញបានប្រារព្ធសន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព គណ:អធិបតីកិត្តិយស :
-ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី អនុប្រធានទី២ គណៈអចិន្រ្តៃយ៍ប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកមុខកំពូល តំណាងឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ប្រធានគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណ: ពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកមុខកំពូល
-ឯកឧត្តម គង់ អៀង ប្រធានគណៈពង្រឹងមូល ដ្ឋានឃុំព្រែកអញ្ចាញ
-លោកតាំង ម៉េងលាន ប្រធានគណបក្សស្រុក
ដោយមានសមាជិកអង្គបោះឆ្នោត សរុប ២៣១៦នាក់នាក់ស្រី៤៩៦នាក់ ។
កម្មវិធីបាននិងកំពុងប្រព្រិត្តិទៅ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ខែមករាឆ្នាំ២០១៧ នេះ នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុកមុខកំពូល ។
11-01-2017-1 11-01-2017-2 11-01-2017-3 11-01-2017-4 11-01-2017-5