គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត-រៀបចំបញ្ចីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦ ។


គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត-រៀបចំបញ្ចីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦ (នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត) ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯឧ ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិប្រចាំខេត្តកណ្តាល, លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ស/ជិការដ្ឋសភា និងជាប្រធានគណៈព/រមូលដ្ឋានស្រុកលើកដែក, ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត។ សមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមមាន ៖ ប្រធាន-អនុប្រធានទី១ គណៈព/រក្រុង-ស្រុក, ស/ជិគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត, ស/ជិក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត, ប្រធានសាខាបក្សបណ្តាមន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត, ប្រធាន-អនុប្រធាន ប្រចាំការគណបក្សក្រុង-ស្រុក, ប្រធានគណៈព/រឃុំ-សង្កាត់, ប្រធានគណបក្សឃុំ/សង្កាត់ សរុបវត្តមាន ៣៧៩នាក់ ។
04-12-2016-1 04-12-2016-2 04-12-2016-3 04-12-2016-4 04-12-2016-5 04-12-2016-6