ព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែសីហា នេះ គណបក្សេខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផលអង្គប្រជុំគណ:កម្មាធិការកណ្តាលបើកទូលាយ


ព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែសីហា នេះ គណបក្សេខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផលអង្គប្រជុំគណ:កម្មាធិការកណ្តាលបើកទូលាយ (នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត) ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត ។ សមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមមាន ៖ ឯឧ លោកជំទាវ ក្នុងជួរគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ,ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត,អភិបាលខេត្តរង,ប្រធានគណបក្សក្រុង-ស្រុក,ថ្នាក់ដឹកនាំសាខាបក្សមន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត,មន្ត្រីគណបក្សក្រុង-សង្កាត់-ភូមិ ក្នុងក្រុងតាខ្មៅ សរុបវត្តមាន : ៣៨១នាក់ ។
WhatsApp Image 2017-08-06 at 12.06.04 PM WhatsApp Image 2017-08-06 at 12.06.05 PM (1) WhatsApp Image 2017-08-06 at 12.06.05 PM WhatsApp Image 2017-08-06 at 12.06.06 PM (1) WhatsApp Image 2017-08-06 at 12.06.06 PM WhatsApp Image 2017-08-06 at 12.06.07 PM