ឯឧ នុប រ័ត្ននិមុល អនុប្រធានគណៈព/រស្រុក លោកជំទាវអោម រចនី អនុប្រធានប្រត្តិបត្តិយុវជនខ៤ លោក បូរ ណារ៉េត ប្រធានគណបក្សស្រុក បាននាំយកអំណោយសម្តេចតេជោ ចែកជូន ១០គ្រួសារ


-ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង៖ ឯឧ នុប រ័ត្ននិមុល អនុប្រធានគណៈព/រស្រុក លោកជំទាវអោម រចនី អនុប្រធានប្រត្តិបត្តិយុវជនខ៤ លោក បូរ ណារ៉េត ប្រធានគណបក្សស្រុក បាននាំយកអំណោយសម្តេចតេជោ ចែកជូន ១០គ្រួសារជនពិកាក្នុងសមាគមន៍អតីតយុទ្ធជន នៅឃុំអន្លង់រមៀត ១គ្រួសារអង្គ ៥០គក្រ ថវិកា ៥ម៉ឺនរៀល និងគឿងបរិភោគ មួយចំនួន ។ ជាមួយនោះដែរ ឯឧ បានឧបត្ថម្ភចាស់ព្រឹទ្ធិចារ្យ មន្ត្រីគណបក្សភូមិ-ឃុំ ប្រជាការពារ ព្រមទាំងប្រជាជនចូលរួម សរុបថវិកា ២.៣៧០.០០០៛ និង២០០$ ។
WhatsApp Image 2017-02-20 at 4.41.07 PM WhatsApp Image 2017-02-20 at 4.41.08 PM WhatsApp Image 2017-02-20 at 4.41.09 PM WhatsApp Image 2017-02-20 at 4.41.10 PM WhatsApp Image 2017-02-20 at 4.41.12 PM WhatsApp Image 2017-02-20 at 4.41.13 PM