ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ អភិបាលខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងលើកទឹកចិត្តកីឡាករចំណុះទូកខេត្ត ។


13-11-2016 (5)