ខេត្តកណ្តាល ៖ គណបក្ស/គណៈពង្រឹងស្រុុកខ្សាច់កណ្តាល បានប្រារព្ធពិធីបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត នៅតាមស្នាក់ការគណបក្សឃុំរៀងៗខ្លួន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំសាមី រួមមាន ៖


ខេត្តកណ្តាល ៖
ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ គណបក្ស/គណៈពង្រឹងស្រុុកខ្សាច់កណ្តាល បានប្រារព្ធពិធីបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត នៅតាមស្នាក់ការគណបក្សឃុំរៀងៗខ្លួន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំសាមី រួមមាន ៖
1.ឃុំតាឯក លោកជំទាវ ហេង សំអូនមានសមាជិកចូលរួម ៣៥០នាក់ មានរថយន្ត ១៦គ្រឿង ម៉ូតូ ៣៦គ្រឿង រឺម៉ក៣គ្រឿង ។
2.ឃុំកោះចូរ៉ាម ឯកឧត្តម នួន ច័ន្ទរិទ្ធិ មានសមាជិកចូលរួម ៦៥០នាក់ រថយន្ត ៣៥គ្រឿង ម៉ូតូ ១២០គ្រឿង រឺម៉ក ៤គ្រឿង ។
3.ឃុំស្វាយរមៀត ឯកឧត្តម ហ៊ីវ គឹមហេង មានសមាជិកចូលរួម ៥៨២នាក់ រថយន្ត ៣៥គ្រឿង ម៉ូតូ ១២៥គ្រឿង រឺម៉ក ១០គ្រឿង ។
4.ឃុំព្រះប្រសប់ ឯកឧត្តម ហាវ រតនៈ មានសមាជិកចូលរួម ១២៥១នាក់ រថយន្ត ៣៦គ្រឿង ម៉ូតូ ៤៥០គ្រឿង រឺម៉ក ២គ្រឿង ។
5.ឃុំព្រែកតាមាក់ ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប មានសមាជិកចូលរួម ២ ៧២៣នាក់ រថយន្ត ៧៧គ្រឿង ម៉ូតូ ៨០០គ្រឿង រឺម៉ក ៣៥គ្រឿង ។
6.ឃុំពុកប្ញស្សី ឯកឧត្តម ខៀវ សំអាន មានសមាជិកចូលរួម ២ ៧៣៨ រថយន្ត ៧៥គ្រឿង ម៉ូតូ ៣៦៤គ្រឿង រឺម៉ក ១១គ្រឿង ។
7.ឃុំព្រែកអំពិល ឯកឧត្តម សែ សុឃន មានសមាជិកចូលរួម ២៦៧៣នាក់ រថយន្ត ៣៥គ្រឿង ម៉ូតូ ៥៦៣គ្រឿង រឺម៉ក ៣០គ្រឿង ។
8.ឃុំព្រែកលួង ឯកឧត្តម កើត សុទ្ធារ៉ាមានសមាជិកចូលរួម ១៣២០នាក់ រថយន្ត ៤៧គ្រឿង ម៉ូតូ ៥២១រឿង រឺម៉ក ៩គ្រឿង ។
9.ឃុំព្រែកតាកូវ ឯកឧត្តម យ៉ឹក យូ មានសមាជិកចូលរួម ១៣៣០នាក់ រថយន្ត ១៦គ្រឿង ម៉ូតូ ៥៣២គ្រឿង រឺម៉ក ៤៩គ្រឿង ។
10.ឃុំស្វាយជ្រំ ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ មានសមាជិកចូលរួម ១ ២៥០ នាក់ រថយន្ត ២៥គ្រឿង ម៉ូតូ ៥៥០គ្រឿង រឺម៉ក ៣គ្រឿង ។
11.ឃុំកោះឧកញ៉ាតី ឯកឧត្តម ជា វុធណា មានសមាជិកចូលរួម ៧៥៧នាក់ រថយន្ត ១៩គ្រឿង ម៉ូតូ ២០០គ្រឿង រឺម៉ក ១១គ្រឿង និងកង់ ១០០គ្រឿង ។
12.ឃុំរកាជន្លឹង ឯកឧត្តម អ៊ឹម សិទ្ធីរ៉ា អ្នកចូលរួមសរុប ៥៩៥ រថយន្ត ៣៥គ្រឿង ម៉ូតូ ១០០គ្រឿង រឺម៉ក ៦គ្រឿង ។
13.ឃុំជ័យធំ ឯកឧត្តម ហេង ស៊ីនឿនអ្នកចូលរួមសរុប ៧០០នាក់ រថយន្ត ៩គ្រឿង ម៉ូតូ ២៥០គ្រឿង រឺម៉ក ១០គ្រឿង ។
14.ឃុំសន្លុង ឯកឧត្តម ប៉ែន ធីរុង្គ សរុបអ្នកចូលរួមសរុប ៥៩៥ រថយន្ត ៣៥គ្រឿង ម៉ូតូ ១០០គ្រឿង រឺម៉ក ៦គ្រឿង ។
15.ឃុំវិហារសួគ៌ និងឃុំស៊ីធរ ឯកឧត្តម វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ អ្នកចូលរួមសរុប ៣២០៨ នាក់ រថយន្ត ៨០គ្រឿង ម៉ូតូ ២៨០គ្រឿង រឺម៉ក ៤០គ្រឿង ។
16.ឃុំកំពង់ចំលង និងឃុំបាក់ដាវ ឯកឧត្តម ឈឹម សារ៉េត អ្នកចូលរួមសរុប ១១៥៧ រថយន្ត ៤៦គ្រឿង ម៉ូតូ ៤៣៩គ្រឿង រឺម៉ក ៩គ្រឿង ។
សរុបទាំង១៨ឃុំ មានសមាជិកចូលរួម ២១ ៨៨០នាក់ រថយន្ត ៦៥៤នាក់ ម៉ូតូ ៥៤៣០គ្រឿង រឺម៉ក ២៣៨គ្រឿង ។
ក្រោយពីបានស្តាប់ប្រសាសន៍ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែនរួចមក ក្បួនរបស់ឃុំនីមួយៗ បានការធ្វើការហែតាមភូមិ ក្នុងឃុំរៀងៗខ្លួន ។